algemeen

informatie:

praktijk:

vermeerdering

Azalea's

eigen kruisingen

divers:

home

rhodo-info

aanplant

zaaien

Japanse

eerste ##

knop en blad

over mijzelf

extra info

onderhoud

stekken

bladverliezende

## 2002

parken&tuinen

foto's bestellen

nieuwe Huisman Rhodo's

kruisen

enten

inheemse Azalea's VS

## 2003\4

Artikelen

Rhododendrons naar kleur:

index

wit  

oranje

geel

Onderhoud betekent ook, dat je de planten kunt pinceren, dwz. de eindknoppen eruitbreken, om de plant compact te laten groeien. NA de bloei!

Onderhoud - vooral bij nieuwe inplant, maar ook daarna geregeld mulchen, hier met naalhout-boomsnippers, 5 tot 10 cm.

Rhododendrons naar kleur

roze

rood

blauw

species

   fotopagina duizenden foto's                 andere thema's        foto overzicht 

Fotografie

Mijn (ex)tuinen 'Park der Gärten'   ASA Convention 2003 Flowershow ARS Nederl. Rhodo. Vereniging
Kalmia latifolia "Indian Summer" in Maine wilde  flora Costa Blanca Bernhard Knorr rhodo's Hans Hachmann Rhodo's Joe Klimavic azalea's
een gezonde donkergroen glanzende rhodo met meerdere bloemknoppen

Rhodoland
Onderhoud

opnieuw aanleggen van een deel van mijn tuin

            Aanplant en onderhoud van rhododendrons en azalea's zijn in deze website de belangrijkste thema's. Eigenlijk moeten we 'in de huid van de plant kruipen' en ons in de planten inleven om na te gaan wat hun behoeften zijn voor een gezonde groei en bloei! En dat hangt bij alle levende wezens af van hun specifieke omstandigheden. De aspecten, die hierbij aan de orde komen vind U hieronder links genoemd. Om U niet teveel te laten scrollen, haal ik aanplant en onderhoud uit elkaar en werk ik met bladwijzers. Mijn advies is om rustig de beschrijvingen en instructies door te lezen.

Aanplant
Onderhoud:
water geven
bemesten
mulchen
snoeien
verplanten
        Als u nog lang van Uw aangeplante rhododendrons en azalea's wilt genieten, dan zult U ook het nodige aan het onderhoud moeten verrichten. 
Over het algemeen zijn het makkelijke planten, zeker als U ze met zorg hebt aangeplant! Hoe beter u dat hebt gedaan, des te beter groeien en bloeien deze tuinjuwelen! En dan zult U zien, dat Uw investeringen lonend zijn. Ook de tips hieronder moet U maar eens rustig op U in laten werken. 
        Ik wens U voor jaren lang veel tuinierplezier.  

hoe groter het blad, hoe minder zon hij verdragen kan

Onderhoud:
water geven
bemesten
mulchen
snoeien
verplantenOnderhoud:
water geven
bemesten
mulchen
snoeien
verplanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud:
water geven
bemesten
mulchen
snoeien
verplanten

Water geven

       Een in onze tuinen aangeplante rhododendron en azalea groeit natuurlijk in andere omstandigheden op als in de natuur. Die natuur moeten we zo goed mogelijk nabootsen. Domweg water geven heeft geen zin als we niet weten wat de behoeften van rhodo's zijn. De grond moet voldoende humus bevatten om vocht te kunnen vasthouden. En in de natuur zorgen de planten zelf voor de nodige humuslaag van zichzelf of omringende bomen en struiken. Zodoende kan het vocht in de grond nauwelijks verdampen en is voor de rhodo zelf beschikbaar. Mulchen en water geven hangen dus nauw met elkaar samen. 
       Als in het voorjaar de sapstroom op gang komt, verdampt de plant water door de bladeren en de nieuwe aangroei. Als de bloei vanaf maart\april begint, kan het al behoorlijk droog zijn. De bovenste laag grond wordt droog, maar onderin is de kluit nog vochtig. Nu is het de kunst op tijd water te geven. Als de bloemen en\of bladeren slap gaan hangen, moeten we sproeien. Maar dan wel zolang, dat de hele kluit vochtig is. Als we te kort sproeien, gebeurt het volgende: De bovenste laag grond wordt vochtig en de wortels 'doen hun plicht'. Maar onderin zijn de wortels nog droog en kunnen afsterven. De laag kluitgrond, die de vochtvoorziening voor zijn rekening neemt, wordt dan te dun, en de plant heeft nog eerder water nodig. De onderste laag doet niet meer mee!! Het is heel belangrijk, dat U dit beseft!!
       Vooral rhodo's die in de felle mei- of junizon staan, en zeker bij berken en dennen in de buurt, laten al gauw het 'moede, droge hoofd' hangen door vochtgebrek en verbranding. En zeker laatbloeiende rhodo's niet in de hete middagzon planten!  Bescherming van bomen op de nodige afstand is dan gewenst. In de felle zon wordt de bloemkleur ook gauw flets en verbleekt en bloeit slechts kort. Jammer toch?!!
De boodschap is dus: mulchen en op tijd genoeg water geven.

Bemesten

       Voor alle levende wezens - mensen, dieren en planten - geldt, dat wie gezond wil zijn en blijven, ook gezond moet eten. Dat geldt dus ook voor rhodo's en azalea's. Maar wat? En wanneer? En hoeveel?
Vooral in het groeiseizoen, dus van april tot oktober, heeft een plant voeding nodig. Maar niet in een keer veel geven en dan niet meer. Geeft u kunstmest, dan in maart\april wat, eind mei en nog een beetje eind juni en dan niet meer. Ik begin vaak in april met gewone mengmest van 12-10-18, overal te koop. N staat voor stikstof, vooral voor de groei bovengronds - P staat voor fosfor, (met name) voor de wortelgroei, bloemaanleg en vruchtzetting.  en K is kalium, dat goed is voor de celvorming, de intensiteit van de bloemkleur en de afharding. En om de paar jaar wat kiezeriet voor de nodige magnesium. Natuurlijk hangt de hoeveelheid af van de grootte van de plant. Grote oude rhodo's bemesten eigenlijk zichzelf met het afvallende blad, dat verteert. Ook gebruik ik verrotte stalmest, die zeker voor Ericaceeën niet vers mag zijn!!
Eigenlijk is organische mest het beste, dus goed verrotte stalmest, of koemestkorrels of zelfs kippenmestkorrels (wel uitkijken dat U niet te veel in één keer geeft!) Deze organische meststoffen werken langzamer en hebben ook meer sporenelementen, zoals ijzer, koper en mangaan in zeer kleine hoeveelheden. Nog een tip: als U wilt mulchen, dan kustmest na het mulchen strooien! Anders ligt de kunstmest te lang droog onder de mulch. Ook met allerlei soorten compost moet U voorzichtig zijn - ze bevatten soms te veel zouten en zijn niet zuur genoeg! 
       Let wel! - de mest niet te dicht bij de stam strooien\aanbrengen, maar vooral in de druplijn van de bladeren.
Een dure, maar wel goede oplossing is de kunstmest met een harslaagje, dat de mest 'gedoseerd' vrij geeft, zoals b.v. Osmocote, maar er zijn ook andere merken. Sommige samenstellingen zijn speciaal voor zuurminnende planten en kunnen voor 3 tot 4, of zelfs voor 6 tot 9 maanden zijn. Dan geven de mestkorrels de mest af, afhankelijk van de temperatuur en het vocht.
Goed maar wel duur; voor zover ik weet voor 25 kg al gauw zo'n 75 Euro. 
Overdaad schaadt! Dus beter af en toe een beetje, dan in een keer veel! Bovendien nog eens: kleinbladige rhodo's hebben echt weinig mest nodig. Let u gewoon op Uw planten - als die er gezond uitzien, met donkergroen blad en veel nieuwe bloemknoppen, dan weinig mesten. En als het veel regent ietsje meer.
Over meststoffen valt heel veel meer te vertellen, maar dan moet U toch vakliteratuur raadplegen. 

Mulchen

       De wortels van rhododendrons en azalea's reiken tot aan het oppervlak! Daarom moet U daar ook niet wieden, harken etc. En voor onkruid en vochtbehoud is er maar één echte oplossing: mulchen. Turfmolm, sparren- en dennennaalden, gehakselde boomschors in stukjes niet groter dan 10 cm, verrot\gecomposteerd loof en grasmaaisel, dat niet dikker dan hooguit 5 cm mag zijn vanwege te veel afdichten van de grond! Franse boomschors staat fraai en gaat lang mee, maar composteert dus langzaam en is nogal duur! Zo'n 40 tot 50 Euro per kuub! Het grote voordeel is dus, dat een behoorlijke laag mulch onkruid tegengaat  en vocht behoudt! En is  arbeidsbesparend  bovendien.
       Het is wel zo, dat het (langzaam) verteert en daarvoor is dan weer stikstof nodig. Dus extra bijmesten met stikstof kan nodig zijn. Zwavelzure ammoniak werkt langzaam en is dan geschikt. Bovendien werkt het licht zuur in op de grond - PH-verlagend dus. Niet te veel in één keer strooien en niet na juni, anders rijpt het gewas niet goed en op tijd af. 

Snoeien

           Regelmatig krijg ik vragen over het snoeien van rhododendrons en azalea's. De planten zijn dan te groot geworden of men wil dat voorkomen. Bovendien groeien ze compacter als je ze snoeit. 
We moeten hierbij onderscheiden tussen beperkte en rigoureuze snoei. Als men de planten regelmatig snoeit of pinceert, worden ze niet zo hoog en groeien breder en compacter. Vaak ziet dat er gewoon beter uit. Zeker bij soorten die sprieterig groeien, zoals b.v.  'Sappho'. 
De beste tijd om te snoeien is kort na de bloei. Men breekt de uitgebloeide bloemstelen eruit, voorzichtig tussen duim en wijsvinger, zonder de onderliggende nieuwe knoppen te beschadigen. Of men gaat nog wat verder,  door de takken een jaartje eerder terug te knippen, dus tot de onderliggende krans bladeren. Nog een mogelijkheid tot beperkte snoei is het pinceren van de takken, door bij takken met één eindknop, die eruit te breken. Daarmee dwingt men de tak om meer nieuwe uitlopers te maken. 
       Rigoureuze snoei past men toe bij planten die al (veel) te groot zijn. Daarbij moet men het volgende bedenken: Een grote plant heeft dus ook een grote, vooral in omtrek, kluit! Die kluit krijgt de nodige schaduw + humus van vallend blad. Als U dan in één keer de takken sterk terugsnoeit, dan doet men die 2 aspecten teniet! Daar komt dan nog bij, dat U bij sterke snoei in één keer de kans loopt dat bij een droog voorjaar en zomer de plant slecht of nauwelijks uitloopt. Of helemaal niet.  De beste werkwijze is dan, om het in 2 keer te doen. Nu de éne helft en volgend jaar de andere. Hetzij links en volgend jaar rechts - of de helft van de takken en volgend jaar de andere helft, door  de hele plant heen. Over de hele takken zijn verspreid heel kleine nieuwe (slapende) bladknopjes, die U met snoeien weer 'wakker maakt'. 
Denkt U aan de volgende tips: Nu is mulchen héél belangrijk, om de grond vochtig te houden; en weinig mest geven, omdat de grote kluit  veel mest niet aankan\kwijtkan aan slechts enkele nieuwe blaadjes. En nu met geduld wachten of de nieuwe knopjes uitlopen. Als dat dit jaar niet gebeurt, dan is er weinig hoop meer op hergroei. Soms komt die hergroei niet meer uit de takken, maar helemaal onderuit, vlak boven de grond. Wel, kent U nog de leuze van de pizzabaas uit de reclame? "Gewoon onderaan beginnen". 
Trouwens - het volgende jaar en wellicht ook na 2 jaar is er weinig of geen bloei. De plant heeft de energie nodig voor het maken van nieuw blad en takken. 

Verplanten

       Wellicht is er een betere optie voor rigoureus snoeien, en dat is verplanten!  Want eigenlijk is het toch zonde om een mooie grote plant zo 'af te takelen'. 
De beste tijd voor het verplanten is eigenlijk dezelfde als bij het inplanten. Maart/april en oktober/november.  Verder verwijs ik vooral naar de tips bij het inplanten, zie 'Rhododendron aanplant'.
Bij het verplanten van grote planten is het handig om een plastic doek op het pad te leggen en de plant daarop te verslepen om uw rug en de wortels van de plant te sparen!  In oktober/november niet mesten, en in maart en april eerst de plant laten wennen om aan te slaan en pas in mei of juni mest geven. En uiteraard goed water geven om de plant te stimuleren om nieuwe wortels te maken.

copyright © 2001-2020 | all rights reserved