aparte weegbree Fotographic information
7-7-03 5:25
1[24]

Grote weegbree, Plantago major, maar dan als een soort heksenbezem - al eens eerder gezien?
Common plantain, Plantago major, but here as a kind of witch-broom - seen before?
Breitwegerich, Plantago major, aber jetzt als eine Art Hexenbesen - schon mal gesehen?

JAlbum 5.2